Bộ linh phụ kiện phòng tắm Vezzoni

6603 – G. XP

Bộ linh phụ kiện phòng tắm Vezzoni

VZPK-6605 – G. MA

Bộ linh phụ kiện phòng tắm Vezzoni

6602 – G. LG

Bộ linh phụ kiện phòng tắm Vezzoni

VZPK-6604 – G. KC