Bộ vòi bếp nóng lạnh cổ xoay 360. 2 đường nước VZVBB 8000 KS