Bộ vòi chậu nóng lạnh kết hợp sen tắm VZVLS 701 KB