Bộ vòi chậu nóng lạnh VZVCL 0601 KB (Dùng cho chậu đặt trên bàn)