Bộ vòi chậu nóng lạnh VZVCL 2112 KB (Dùng cho chậu đặt trên bàn)