Bộ vòi chậu nóng lạnh VZVCL 2113 KB (dùng cho chậu đặt trên bàn)