Dây cấp nước hai đầu ốc to bằng đồng DCVZ 400 Đ/ 500 Đ/ 600 Đ

KT: 40cm/ 50cm/ 60cm

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.