Dây cấp nước hai đầu ốc to, nhỏ bằng đồng DCVZ 500 Đ 5,8/ 600 Đ 5,8

KT: 50cm/60cm

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.